De kinderen, uit elkaar ook hun zorg

Neem contact op voor een geheel vrijblijvend en GRATIS intakegesprek!

Kinderen worden geraakt door de echtscheiding van hun ouders. mr. Kwakman is begaan met de positie van de kinderen en wijst ouders erop dat ook aan hun belang moet worden gedacht. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan omdat emoties hoog kunnen oplopen en ouders in het bijzijn van kinderen zichzelf niet altijd onder controle hebben. Dat is menselijk. Mr. Kwakman geeft bij problemen tussen ouders advies. Door haar ervaring is zij in staat om ouder(s) met verschillende visies anders naar elkaars standpunten te laten kijken. Door te praten en te denken in oplossingen kunnen alsnog afspraken over de kinderen tot stand komen. Diverse afspraken zijn nodig c.q. verplichtingen aanwezig over diverse onderwerpen. Lukt dat niet in overleg dan beslist de rechter in een procedure.

 

Omgangsregeling met de kinderen

Wekelijkse omgang

Een van de eerste zaken die ouders moeten regelen is een omgangsregeling voor de ouder waar de kinderen niet gaan wonen. Dit is de zg. niet-verzorgende ouder, die vaak wekelijks (deels of co-ouderschap) of eens per 2 weken de kinderen ziet. Het gaat hier om de zg. “ reguliere omgang” die vaak tot heftige discussies leidt.

Bijvoorbeeld:

  • wanneer een vader die tijdens het huwelijk vanwege werkt weinig thuis was, nu co-ouderschap wil.
  • een moeder die niet begrijpt waarom vader nu wel tijd voor de kinderen kan vrijmaken
  • een moeder die vindt dat vader geen luiders kan verschonen en het kind niet wil laten overnachten
  • een vader die amper luiers heeft verschoond maar zelf zegt van moeder ook nooit de kans te hebben gekregen dit te doen
  • een ouder die de kinderen vaak wil zien maar ondertussen een oppas inschakelt
  • een ouder die de zorgrol van de andere ouder miskent (niet thuis wegens werk maar wel actief op andere momenten: elke avond naar bed brengen, voorlezen, actief op school / sport).

Het lijken simpele voorbeelden maar het zijn wel situaties die binnen een relatie zijn ontstaan; gewoon omdat dit zo door de jaren heen is gegroeid of omdat ouders elkaar inmiddels niet meer begrijpen of verschillend naar de situatie kijken. Er kan sprake zijn van onmacht, onwil of verschillende visies. Alles komt in de praktijk van mr. Kwakman voorbij en binnen die situaties is het van belang om een goede balans te vinden bij de wekelijkse omgang met de kinderen.

Vakanties en feestdagen

Hetzelfde geldt wanneer het gaat om de invulling van vakanties en feestdagen. Waar zijn de kinderen na het uiteengaan tijdens de Kerst? Wordt de zomervakantie 50/50 verdeeld? Dit laatste klinkt simpel maar de volgende vraag is of de kinderen er ook blij van worden. Dat belangrijke aspect wordt vaak niet zwaar genoeg meegewogen. Een voorbeeld:

Ouders verdelen de zomervakantie 50/50. Dat klinkt redelijk. Toch?

Wanneer de ene ouder de kinderen de eerste helft van de zomervakantie met de auto meeneemt naar Frankrijk en de kinderen bij terugkomst in Nederland gelijk weer bij vader moeten instappen om naar Italië te rijden, is de vraag of de kinderen die 50/50 verdeling ook nog wel leuk vinden. Grote kans voor hun: het is uitputtend en even tijd om thuis bij te komen of gewoon te relaxen is er niet. Bij keuzes voor de juiste omgang bespreekt mr. Kwakman beperkingen of gevolgen die u niet ziet. Door haar ervaring heeft zij al veel gezien en gehoord.

Mr. Kwakman wil ouders graag helpen een weg te vinden in discussies over de wekelijkse omgang met de kinderen, de verdeling van de vakanties en feestdagen. Alsook voor uw belang opkomen wanneer het tot een procedure leidt. Hetzelfde geldt voor de opmaak van een ouderschapsplan. Leest u hieronder meer.

 

Ouderschapsplan

Bij echtscheiding is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin staat hoe ouders de zorg voor de kinderen na de echtscheiding invullen en verdelen. Ouders worden zo gedwongen om na te denken over welke afspraken het beste zijn voor de kinderen en met elkaar te overleggen. Het doel is dat er op deze wijze na het uiteengaan zo min mogelijk discussie volgt over de opvoeding en de omgang met de kinderen. Zo blijft de kinderen een hoop ellende bespaart aangezien zij tussen ruziënde ouders instaan. Is er geen goede reden waarom een ouderschapsplan niet bij het verzoek tot echtscheiding is ingediend, dan zal de rechtbank het verzoek niet in behandeling nemen (niet-ontvankelijkheid). Dit is een stok achter de deur voor ouders.

Denkt u bij een ouderschapsplan aan het maken van de volgende afspraken: hoofdverblijf kinderen, alimentatie, de wekelijkse omgang met de niet-verzorgende ouder, verdeling van de vakanties en de feestdagen, informatieverstrekking tussen ouders, hoe om te gaan met ouderavonden, medische aangelegenheden van de kinderen, communicatie tussen ouders over de kinderen etc etc.

Mr. Kwakman kan u of beide ouders begeleiden bij het maken van een ouderschapsplan. Alsook deze later in een procedure nader door de rechter te laten invullen, indien een ouder weigert mee te werken.

 

Kinderalimentatie

De niet-verzorgende ouder dient na het uiteengaan een bijdrage voor het levensonderhoud van de kinderen te betalen aan de ouder waar de kinderen hun hoofdverblijf zullen hebben. Ouders kunnen onderling zelf een bijdrage bepalen of deze laten berekenen. Mr. Kwakman kan u bij bij alimentatie(berekeningen) adviseren.

De alimentatieberekening wordt in veel gevallen als ingewikkeld ervaren omdat er met diverse normen en rekenmodellen rekening dient te worden gehouden.

Berekening kinderalimentatie geldt in een notedop:

Eigen aandeel kosten kinderen / behoefte – dit is het aandeel dat de kinderen per maand nodig hebben van het gezamenlijk inkomen tijdens het huwelijk / samenwoning. Het aandeel van de kosten kinderen (eakk) is het maximum bedrag waar zij recht op hebben en wordt naar rato inkomen tussen ouders verdeeld.

Draagkracht – of een ouder zijn aandeel in de kosten van de kinderen (naar rato inkomen) ook daadwerkelijk kan betalen hangt af van zijn draagkracht. Dit is het huidig inkomen, na het uiteengaan. Bij deze berekening wordt rekening gehouden met bepaalde vaste bedragen die weer van invloed zijn op de uitkomst (bijvoorbeeld woonlasten zijn 30% van het netto besteedbaar inkomen, ongeacht of deze lasten hoger of lager zijn). Op de draagkracht kan het ontvangen van een bonus of overwerk ook van invloed zijn. Het ligt er bijvoorbeeld aan of dit structureel of eenmalig is. Zo wordt bij een structurele bonus uitgegaan van het gemiddelde over de achterliggende 3 jaren. Is overwerk incidenteel dan wordt het niet meegenomen, is het structureel dan weer wel.

Zorgkorting: De niet verzorgende ouder heeft omgang met de kinderen en maakt daarbij kosten, bijvoorbeeld voor maaltijden. Deze kosten mogen worden afgetrokken van de te betalen bijdrage. Om discussie te voorkomen gaat het om vaste percentages van 15, 25 of 35%. Zo kan een ouder die de kinderen om de week in het weekend heeft 15% van de bijdrage aftrekken. Het restant ontvangt de verzorgende ouder als kinderalimentatie. Is de omgang vaker en wekelijks dan komt een ouder als snel in de buurt van 25% zorgkorting of zelfs 35%.

In loondienst of een onderneming: hoe de kosten van de kinderen en iemands draagkracht worden berekend is ook afhankelijk van de vraag of iemand in loondienst is of een eigen onderneming heeft (B.V. / eenmanszaak, V.o.f etc). Bij iemand in loondienst zijn de jaaropgaven en recente loonstroken van belang. Bij een onderneming spelen de jaarcijfers weer een grote rol.

Kortom: een correcte berekening is afhankelijk van diverse omstandigheden en financiële input. Mr. Kwakman kan u helpen om de juiste uitgangspunten te formuleren en een gedegen berekening voor u laten maken. Deze berekening kan binnen een overleg of mediation worden gebruikt of worden ingediend bij de rechtbank in een procedure.

Gratis intake

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op voor een geheel vrijblijvend en GRATIS intakegesprek!

Uit elkaar

Echtscheiding en samenwonen

Lees verder

De kinderen

Uit elkaar, ook hun zorg

Lees verder

Mediation

Goede afspraken onder begeleiding

Lees verder

Procedure

Vechten voor uw belang

Lees verder

© 2018 Amica Advocatuur Aambeeldstraat 2BB / 1135 GC Edam Postbus 3 / 1135 ZC Edam Telefoon: 0299-31 50 50 E-mail: info@amica-advocatuur.nl